Markedsregler Gjallarstadir Vikinglag

Vi er inne på et friluftsbad der vi må være forsiktige med gressplenen. Vennligst ta hensyn til dette.

Det er plastikkalarm i åpningstiden. Det vil si at vi er vikinger fra rundt år 1000. Vi ønsker ikke synlig plastikk og andre moderne ting. Prøv å være historisk riktig. Ta kontakt om du har spørsmål eller er i tvil. Historisk riktige klær, utstyr og salgsvarer er en selvfølge.

Brannforebyggende:

  • Det er ikke lov med åpen ild inne i telt.
  • Det skal medbringes og framvises 1 stk brannslukningsapparat pr telt som plasseres på høyre side i inngangen.
  • Ved bålfyring eller grilling, er det krav til egen bålpanne som skal være minimum 15 cm over gresset. Det er forbudt å brenne gresset.
  • Husk generelt bålvett!

Gjallarstadir har nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler.

Vi liker tromming, men ta hensyn til hverandre.

Personen som melder på deltagere, er også å regne som kontaktperson og ansvarlig for å melde inn endringer. Alle endringer skal meldes til marked@gjallarstadirviking.no.

Alle deltagere skal meldes på. Det er forbudt å ta med «gjester» som ikke er påmeldte. Vi må vite dette av sikkerhetshensyn.

Gjallarstadir forbeholder seg retten til å selv bestemme hvem som får plass på markedet. Avslag kan gis uten begrunnelse.

Meld i fra om du ikke kan komme. Husk at det alltid er andre vikinger på ventelista.

Innenfor markedets åpningstid, må påmeldte salgsboder holde åpent.

Hunder er velkomne på eiers eget ansvar. Det er derimot IKKE lov å ha med tispe under løpetid. Hunder skal holdes i bånd til enhver tid, og ikke gjøre fra seg på markedsområdet. Det er selvsagt at hundeposer brukes og at uhell ryddes opp umiddelbart. Dette gjelder for mennesker også.